Programare

Contactează-ne pentru o programare în orașul tău!

poza politica de prelucrare a datelor estet pro

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

Website-ul www.estetpro.ro este operat de:

PRIM LINE CARE S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu punct de lucru în Timișoara, str. Alexandru Vlahuță nr. 2, et. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/557/2014, având cod unic de înregistrare RO 32869690 (denumită în continuare „ESTET PRO”), număr de telefon sediu central Timișoara: 0724 415 003, adresă de e-mail: office@estetpro.ro

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului www.estetpro.ro (denumit în continuare “website”).

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website.

Centrul ESTET PRO își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Centrul ESTET PRO îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 

Definiții

Clientul – este persoana care utilizează serviciile în cadrul Centrelor ESTET PRO

Personalul Centrelor ESTET PRO – înseamnă angajații centrelor și colaboratorii de orice fel ai acestora.

 

Principii aplicabile clienților

Serviciile Centrelor ESTET PRO pot fi accesate de către Clienți, de regulă, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 20.00 și sâmbăta în intervalul 09.00-14.00, în cadrul Centrelor ESTET PRO, în condițiile comunicate de către Centrul ESTET PRO pe website. Centrul ESTET PRO poate modifica programul de funcționare după cum va considera de cuviință.

Accesarea serviciilor se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată la numerele de telefon aferente fiecărei locații: Timișoara (0724 415003), Arad (0749 955 455) și Oradea (0722 908 000), conform programului comunicat pe site-ul www.estetpro.ro, precum și în locațiile ESTET PRO conform programului de funcționare a locațiilor respective.

Transmiterea notificărilor, facturilor și corespondența purtată cu Clientul de către reprezentanții Centrelor ESTET PRO, se va face la datele de contact menționate în fișa de pacient sau declarate pe website pentru care și-a exprimat consimțământul în acord cu Regulamentul UE nr. 679/ 2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).

 

ACURATEȚEA, DEPLINĂTATEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR

ESTET PRO nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca singura bază pentru luarea deciziilor fără a consulta alte surse. Orice încredere în materialele de pe website este pe propriul dvs. risc.

 

MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR

Prețurile pentru serviciile noastre pot fi modificate fără notificare. Centrul ESTET PRO își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe furnizarea de servicii fără notificare, în orice moment. Vor face excepție clienții care au achiziționat deja abonamente de tratamente.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciiilor din clinică.

 

ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI OMISIUNI

Ocazional pot exista informații pe website care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la descrierile produselor, prețurile, promoțiile, ofertele. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a schimba sau actualiza informații.

 

INTERDICȚII ÎN UTILIZARE

Este interzis să preluați conținutul acestui website fără să ne înștiințați înainte. Este interzis să utilizați website-ul sau conținutul acestuia pentru orice scop ilegal, să încalcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Site-ul este destinat atât vizitatorilor (persoane care nu au calitatea de clienți) cât și clienților Centrelor ESTET PRO.

Prin accesarea website-ului și/sau a accesării serviciilor furnizate de Centrele ESTET PRO, utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția furnizorului de servicii.

Tentativele de acces neautorizat la website, incluzând orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul website-ului, de a accesa website-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a dezasambla software-ul într-o formă perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul website fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a website-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

Informațiile înscrise pe website au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, fără acordul scris al ESTET PRO, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

ESTET PRO are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe website, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Acest document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și ESTET PRO, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea website-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă Centrele ESTET PRO. Prin accesarea website-ului, agreați că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este o persoană pe deplin responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a website-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.